Προσθετική Οδοντιατρική

Τα δόντια που χάνονται από το στόμα ενός ανθρώπου θα πρέπει άμεσα να αντικαθίστανται τόσο για λόγους υγείας (στοματικής-γενικής) αλλά και για αισθητικούς λόγους που αφορούν το στόμα και το πρόσωπο. Στην προσθετική οδοντιατρική συμπεριλαμβάνονται:

  • η ακίνητη προσθετική οδοντιατρική που έχει ως αντικείμενο τις ολοκεραμικές ή μεταλλοκεραμικές στεφάνες, γέφυρες κ.ά.,
  • η κινητή προσθετική οδοντιατρική στην οποία ανήκουν οι ολικές ή μερικές οδοντοστοιχίες καθώς και
  • η επιεμφυτευματική προσθετική οδοντιατρική, η οποία αποτελεί προσθετική επί των εμφυτευμάτων.
Στόχος όλων των κλάδων της προσθετικής οδοντιατρικής είναι η αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας του στόματος (μάσηση, ομιλία) καθώς και η βελτίωση της αισθητικής εικόνας του στόματος και του προσώπου.