ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

Στο οδοντιατρείο παρέχονται υψηλής ποιότητας οδοντιατρικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες και επιστημονικά αποδεκτές μεθόδους. Την αρχική διερευνητική ενδοστοματική εξέταση ακολουθεί η διεξοδική μελέτη του κάθε περιστατικού ώστε το σχέδιο θεραπείας που θα επιλεχθεί να είναι το πλέον ενδεικνυόμενο και επιθυμητό σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς. Φροντίζουμε ώστε η οδοντιατρική θεραπεία να είναι όσο το δυνατόν ανώδυνη και εύκολη για τον ασθενή. Ο χρόνος αναμονής στο οδοντιατρείο είναι μηδαμινός καθώς σεβόμαστε τον χρόνο και τον ημερήσιο προγραμματισμό του ασθενούς. Ειδικότερα, στο οδοντιατρείο καλύπτονται οι εξής οδοντιατρικοί τομείς:

1) Γενική οδοντιατρική

2) Προσθετική οδοντιατρική

3) Αισθητική οδοντιατρική

4) Εμφυτευματολογία