Πριν και Μετά

Οι φωτογραφίες των κλινικών περιστατικών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και δημιούργημα του Πέτρου Μουρούζη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αναδημοσίευση ή εκμετάλλευση από τρίτους επιφυλασσόμαστε για την άσκηση παντός νόμιμου δικαιώματος για όλες τις ενδεικνυόμενες ποινικές και αστικές ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων.
Όψεις πορσελάνης

Πριν Όψεις πορσελάνης - Πριν

Μετά Όψεις πορσελάνης - Μετά

Όψεις πορσελάνης - Πριν

Όψεις πορσελάνης - Μετά

Όψεις πορσελάνης - Πριν

Όψεις πορσελάνης - Μετά

Όψεις πορσελάνης - Πριν

Όψεις πορσελάνης - Μετά

Όψεις πορσελάνης - Πριν

Όψεις πορσελάνης - Μετά

Κλείσιμο διαστημάτων μετά από ορθοδοντική θεραπεία

Πριν Κλείσιμο διαστημάτων μετά από ορθοδοντική θεραπεία - Πριν

Μετά Κλείσιμο διαστημάτων μετά από ορθοδοντική θεραπεία - Μετά

Eμφυτεύματα

Πριν Eμφυτεύματα - Πριν

Μετά Eμφυτεύματα - Μετά

Ολοκεραμικά επένθετα

Πριν Ολοκεραμικά - Πριν

Μετά Ολοκεραμικά - Μετά

Oλοκεραμικές αποκαταστάσεις

Πριν Oλοκεραμικές αποκαταστάσεις - Πριν

Μετά Oλοκεραμικές αποκαταστάσεις - Μετά

Πριν Oλοκεραμικές αποκαταστάσεις - Πριν

Μετά Oλοκεραμικές αποκαταστάσεις - Μετά

Oλοκεραμικές αποκαταστάσεις - Πριν

Oλοκεραμικές αποκαταστάσεις - Μετά

Oλοκεραμικές αποκαταστάσεις - Πριν

Oλοκεραμικές αποκαταστάσεις - Μετά

Oλοκεραμικές αποκαταστάσεις - Πριν

Oλοκεραμικές αποκαταστάσεις - Μετά

Αλλαγή σφραγισμάτων

Πριν Αλλαγή σφραγισμάτων - Πριν

Μετά Αλλαγή σφραγισμάτων - Μετά

Αλλαγή σφραγισμάτων - Πριν

Αλλαγή σφραγισμάτων - Μετά

Εξωτερική λεύκανση

Πριν Εξωτερική λεύκανση - Πριν

Μετά Εξωτερική λεύκανση - Μετά

Εξωτερική λεύκανση - Πριν

Εξωτερική λεύκανση - Μετά

Εξωτερική λεύκανση - Πριν

Εξωτερική λεύκανση - Μετά

Εσωτερική λεύκανση

Πριν Εσωτερική λεύκανση - Πριν

Μετά Εσωτερική λεύκανση - Μετά

Εσωτερική λεύκανση - Πριν

Εσωτερική λεύκανση - Μετά

Οι φωτογραφίες των κλινικών περιστατικών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και δημιούργημα του Πέτρου Μουρούζη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αναδημοσίευση ή εκμετάλλευση από τρίτους επιφυλασσόμαστε για την άσκηση παντός νόμιμου δικαιώματος για όλες τις ενδεικνυόμενες ποινικές και αστικές ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων.